ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ: ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ВСТУПНІ  ІСПИТИ

  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
  • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні
  • особи, які в 2020 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900
  • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року включно;
  • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період з 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року.

 

1
Початок прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі на місця державного замовлення

20 липня

2
Закінчення прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі на місця державного замовлення

30 липня

3
Початок реєстрації електронних кабінетів

з 01 серпня

4
Початок проведення вступних іспитів і творчих конкурсів на місця державного замовлення

01 серпня

5
Закінчення проведення вступних іспитів і творчих конкурсів на місця державного замовлення

 12 серпня

6
Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів і творчих конкурсів

13 серпня

7
Початок проведення додаткової сесії вступних іспитів і творчих конкурсів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

13 серпня

8
Закінчення прийому заяв для осіб, які вступають на основі вступних іспитів і творчих конкурсів

1800 16 серпня

9
Закінчення додаткової сесії проведення вступних іспитів і творчих конкурсів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

22 серпня

10
Закінчення прийому заяв для осіб, які вступають на основі вступних іспитів та творчих конкурсів, складених у період з 01 по 12 серпня. Закінчення додаткової сесії проведення вступних іспитів і творчих конкурсів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 22 серпня

11
Надання рекомендацій до зарахування за кошти державного або місцевого бюджету вступникам, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4

до 1200 27 серпня

12
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, що вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4)

до 1800 31 серпня

13
Зарахування вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4) за кошти державного бюджету (за державним замовленням)

до 1200 05 вересня

14
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не раніше 1200 06 вересня

15
Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 1800 11 вересня

16
Зарахування вступників для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів

до 1800 12 вересня

17
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти відповідно до Розділу ХІІ Правил прийому

14 – 15 вересня