Подання заяв у паперовій формі

1
Документ, що посвідчує особу та громадянство,

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр»

2
Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього

на основі якого здійснюється вступ

3
Документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти

для вступників на основі повної загальної середньої освіти

4
Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання

для вступників на основі повної загальної середньої освіти (за наявності)

5
Фотокартки

4 фотокартки, розміром 3×4

6
Військово-обліковий документ

для військовозобов’язаних