Вступ до магістратури

I

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013  «Початкова освіта», 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)», 014.03 «Середня освіта (Історія)», 014.04 «Середня освіта (Математика)», 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 016 «Спеціальна освіта», 025 «Музичне мистецтво» – у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань складених у рік вступу

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому10 серпня
Закінчення прийому 21 серпня
Терміни проведення вступних випробувань22 серпня -
26 серпня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовленнядо 30 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення31 серпня -
05 вересня
Зарахування вступників на місця державного замовленнядо 18:00
06 вересня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 18:00
10 вересня
Зарахування вступників для навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 12:00
11 вересня

Конкурсний бал розраховується:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де

П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

 

II

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 024 «Хореографія», 026 «Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»,029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 102 «Хімія», 103 «Науки про Землю», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 106 «Географія», 111 «Математика», 112 «Статистика», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 231 «Соціальна робота», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків передбачених Умовами прийому та цими Правилами) та фахових вступних випробувань, складених у рік вступу

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мовиПочаток реєстрації12 травня
Закінчення реєстрації18:00
05 червня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документівз 01 серпня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому05 серпня
Закінчення прийому 22 серпня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту01 липня
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених
Розділом VIII Правил прийому
01 липня
Термін проведення фахових вступних випробувань23 серпня -
26 серпня
Термін проведення додаткової сесії єдиного вступного іспитувизначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямдо 01 вересня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням (подання оригіналів документів)до 18:00
06 вересня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням11 вересня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00
14 вересня
Зарахування вступників на навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 12:00
15 вересня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, із використанням результатів єдиного вступного іспиту01 жовтня -
30 листопада

Конкурсний бал розраховується:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

 

III

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей або вступних іспитів в передбачених цими Правилами випадках (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування складених у рік вступу)

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробуванняПочаток реєстрації12 травня
Закінчення реєстрації 18:00
05 червня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документівз 01 серпня
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаПочаток прийому05 серпня
Закінчення прийому22 серпня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту01 липня
Термін проведення основної сесії
єдиного фахового вступного випробування
03 липня
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених Розділом VIII Правил прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування01 липня та
03 липня
Терміни проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробуваннявизначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямдо 01 вересня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування за державним замовленням (подання оригіналів документів)до 18:00
06 вересня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленнямдо 12:00
11 вересня
Виконання вимог до зарахування вступниками
для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 18:00
14 вересня
Зарахування вступників на навчання
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 12:00
15 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил прийомудо 18:00
15 вересня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, із використанням результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування01 жовтня -
30 листопада

Конкурсний бал розраховується:

Конкурсний бал (КБ) = 0,25*П1 + 0,50*П2 + 0,25*П3, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови  (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права  (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей  (за шкалою від 100 до 200 балів).